Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. Wypełniając nałożony przez w/w przepisy obowiązek informacyjny, przekazujemy poniżej informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu dostępnego na stronie www.radca-dzz.pl oraz na podstronach tego serwisu.

1. Administrator danych osobowych - informujemy, że administratorem danych osobowych jest DZZ Dudek Zapotoczny i Partnerzy Kancelarią Radców Prawnych, z siedzibą przy ul. Kościuszki 87/B2, 50-442 Wrocław, KRS 0000432316, NIP 8943041778.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

2.1. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażacie Państwo korzystając nadal z serwisu internetowego po wyświetlaniu się niniejszej informacji, w celu zapewnienia Państwu pełnej funkcjonalności działania serwisu internetowego ze strony www.radca-dzz.pl oraz jego podstron;

2.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu zawarcia i wykonania umowy – dotyczy korzystania z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.radca-dzz.pl/kontakt

3. Okres przetwarzania danych - dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do umożliwienia właściwego działania serwisu internetowego pod adresem www.radca-dzz.pl oraz podstron tego serwisu.

4. Rodzaje przetwarzanych danych – Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

4.1. W odniesieniu do osób korzystających z serwisu www.radca-dzz.pl i podstron serwisu z wyłączeniem formularza kontaktowego – dane adresu IP oraz informacje zapisywane w plikach cookies;

4.2. W odniesieniu do osób korzystających z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.radca-dzz.pl/kontakt - poza danymi opisanymi w ustępie 4.1. również adres e-mail, nazwisko, a także ewentualne inne dane osobowe jeżeli korzystający z serwisu zdecydował się na ich podanie w treści formularza kontaktowego.

5. Uprawnienia osoby której dotyczą dane osobowe – są następujące:

5.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

5.2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

5.3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

5.4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5.5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

5.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5.7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

5.8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed dniem cofnięcia zgody)

5.9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, o ile Administrator wprowadzi zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

Wymienione wyżej prawa osoba której dane dotyczą może realizować poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych, nawiązywany przez:

a) pocztę elektroniczną kierowaną na adres: lukasz.zapotoczny@radca-dzz.pl

b) kontakt telefoniczny na nr: 71/ 756 98 39 oraz 602 770 435

c) pocztę kierowaną na adres: DZZ Dudek Zapotoczny i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Ul. Kościuszki 87/B2, 50-442 Wrocław.

6. Kategorie odbiorców danych - dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów będących operatorami usług informatycznych i hostingowych, w zakresie niezbędnym do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy - dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów lub organów posiadających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Akceptuje

KANCELARIA - marque